Algorytmy z warunkami

Obliczanie wartość bezwzględnej danej liczby jest najprostszym przykładem użycia algorytmu z decyzją. Dla danej liczby x wartość bezwzględna |x| wynosi:

  • x jeżeli x ≥ 0,
  • -x w przeciwnym wypadku.

program wart_bezwzgledna;

06.{$APPTYPE CONSOLE}
07.uses
08.  SysUtils;
09. 
10.var
11.  x, wynik: Integer;
12. 
13.begin
14.  //pobierz wartosc od uzytkownika
15.  Writeln('Podaj wartosc x');
16.  Readln(x);
17. 
18.  //oblicz wartosc bezwzgledna
19.  if (x >= 0) then
20.     wynik := x
21.  else
22.     wynik := -x;
23. 
24.  //podaj wynik
25.  Writeln('|', x, '| = ', wynik);
26. 
27.  //czekaj na enter od uzytkownika
28.  Readln;
29. 
30.end.
 

Author: ZSE

Admnistrator serwisu. Nauczyciel przedmiotów informatycznych

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skip to content