Wstęp. Sposób przygotowania relacyjnej bazy danych. Określanie relacji i typy relacji

Bazy danych otaczają nas wszędzie. Są to jedne z najbardziej rozpowszechnionych
zasobów informatycznych.

Przykładowe zastosowania to:
•ewidencje towarów w sklepach i magazynach,
•ewidencje danych osobowych, kadrowych i płacowych,
•ewidencje finansowo-księgowe itp.

Obecnie większość firm posiada rozbudowane systemy baz danych.

Server room

Baza danych – uporządkowany zbiór danych o określonej strukturze.
Baza danych określa podział zbioru na stałe elementy zwane rekordami oraz system łączenia, dopisywania i wyszukiwania danych. Pojęcia bazy danych często używa się wymiennie z określeniem: „system baz danych”.

Kartotekowe bazy danych

Ewidencję zbiorów bibliotecznych możemy oprzeć na prostej kartotekowej bazie danych
składającej się z jednego zbioru zawierającego spis książek, tak jak to jest uporządkowane w katalogach. Można ją sobie wyobrazić jako zbiór kart, z których każda w ten sam sposób opisuje jedną książkę, przy czym poszczególne karty różnią się między sobą zawartością.

01

 

 

Hierarchiczne bazy danych

W modelu hierarchicznym dane są przechowywane na zasadzie rekordów nadrzędnych-podrzędnych, tzn. rekordy przypominają strukturę drzewa. Każdy rekord (z wyjątkiem głównego) jest związany z dokładnie jednym rekordem nadrzędnym.
Dane w takim modelu są znajdowane na zasadzie wyszukiwania rekordów podrzędnych względem rekordu nadrzędnego. Przykładem takiego modelu może być struktura katalogów na dysku twardym komputera.

02

Relacyjne bazy danych

W bibliotece oprócz zbioru książek możemy utworzyć zbiór z czytelnikami oraz dodatkową
tabelą, w której będziemy zapisywali wypożyczenia książek.
Zbiory te są od siebie zależne –zachodzą między nimi relacje. Wykorzystując te właściwości możemy stworzyć relacyjną bazę danych.

03

Podczas wypożyczania książek automatycznie pobierane są dane z tabel książki oraz czytelnicy. Warto również wymusić więzy integralności, dzięki którym aktualizując dane (np. adres czytelnika) w jednej tabeli nastąpi również aktualizacja tych danych w innych powiązanych tabelach. Usuwając rekord (np. zniszczoną książkę) z jednej tabeli zostanie on usunięty również z pozostałych tabel.

 

Pojęcia bazy danych

Tabela-kolekcja powiązanych ze sobą informacji, przedstawiona zwykle jako układ poziomych wierszy (rekordów) i pionowych kolumn (pól).
Rekord -zestaw informacji o pojedynczym elemencie w tabeli bazy danych.
Rekordy składają się z pojedynczych pól, w każdym polu może być zawarta informacja określonego typu.

Relacyjna baza danych – baza danych, która umożliwia przechowywanie i wyszukiwanie informacji zgodnie z relacjami zdefiniowanymi przez użytkownika.
Relacja-związek pomiędzy różnymi tabelami w bazie danych za pomocą połączonych pól.

Typy relacji – (1-1); (1-n); (n-1); (n-m.).
Indeksowanie – techniczny sposób realizacji procesu porządkowania rekordów.
Klucze w relacyjnych bazach danych – pole lub zestaw pól jednoznacznie identyfikujących każdy rekord.

Typy klucza podstawowego:
• autonumer,
• jednopolowy,
• wielopolowy.

04

Jednymi z ważniejszych funkcji baz danych są:
• szybkie wyszukiwanie informacji z zasobów zawierających miliony danych (np. czy posiadamy w magazynie dany towar i w jakiej ilości),
• sortowanie danych (np. wg terminu przydatności do użycia),
• drukowanie różnego rodzaju zestawień i raportów.

W jaki sposób przygotować relacyjną bazę danych?

  1. Określenie wymagań
  2. Wstępne projektowanie formularzy i raportów
  3. Przygotowanie tabel
  4. Określenie relacji
  5. Tworzenie formularzy
  6. Tworzenie zestawień – zapytań i raportów

 

Przygotowanie tabel

Zasada 1.

Do jednej tabeli przypisujemy jedną kategorię informacji

Zasada 2.

W każdej kolumnie tabeli powinna być umieszczona pojedyncza informacja.

Zasada 3.

Przyjęcie jednoznacznego nazewnictwa

Zasada 4.

Należy unikać powtarzania tych samych informacji w kilku tabelach

Zasada 5.

W jednym polu nie należy przechowywać listy danych.

 

Author: ZSE

Admnistrator serwisu. Nauczyciel przedmiotów informatycznych

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skip to content