Przygotowanie tabel. Definiowanie relacji i klucza złożonego – ćwiczenia

Projektowanie bazy danych

  • Określenie celu, któremu ma służyć baza danych.
  • Określenie tabel, które znajdą się w bazie danych.
  • Określenie pól, które znajdą się w tabelach.
  • Przypisanie polom jednoznacznych wartości.
  • Określenie relacji między tabelami.
  • Udoskonalenie projektu.
  • Wprowadzenie danych i utworzenie innych obiektów bazy danych.
  • Zastosowanie narzędzi analizy programu Microsoft Access.
Schemat do projektu bazy danych “BIBLIOTEKA”

05

 

Pytania sprawdzające:

1.       Co to jest baza danych?

2.       Gdzie znajdują zastosowania bazy danych?

3.       Jakie znasz rodzaje baz danych?

4.       Co to jest relacyjna baza danych?

5.       Wyjaśnij pojęcia:

a.       Pole

b.      Rekord

c.       Tabela

d.      Klucz

e.      Indeksowanie

6.       Opisz praktyczne zastosowanie ww. pojęć na przykładzie bazy biblioteka realizowanej na lekcji informatyki.

 

Author: ZSE

Admnistrator serwisu. Nauczyciel przedmiotów informatycznych

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skip to content