Tworzenie prostych aplikacji w trybie graficznym

Widok środowiska Lazarus

elementy_okna_j

Inspektor obiektów

• Inspektor obiektów pozwala zobaczyć wszystkie komponenty użyte w programie.
• Pokazuje jednocześnie jak są one rozmieszczone.
• Dzięki niemu można się szybko przełączać pomiędzy nimi.
• Każdy z obiektów na wyświetloną nazwę i klasę źródłową.

inspektor_ob

Właściwości

• Z lewej strony ekranu znajduje się okno zawierające właściwości używanych obiektów.
• Składa się z dwóch kolumn:
– Lewa zawiera nazwy poszczególnych własności
– Prawa zawiera ich wartości.
• Wiele wartości jest ustalanych domyślnie w trakcie inicjalizacji komponentu.
– Wybór wartości może też być dokonywany ręcznie, lub wewnątrz kodu programu.

wlasciwosci

Zdarzenia

• Zdarzenia to podprogramy, które reagują na określone wydarzenia związane z danym komponentem.
• Zakładka ta składa się z dwóch kolumn:
– Lewa zawiera nazwy poszczególnych zdarzeń
– Prawa zawiera procedury i funkcje przypisane do nich.
• Zdarzenie OnClick odpowiada sytuacji, gdy dany komponent zostanie kliknięty myszką.
Przypisany podprogram wykona daną operację.
• Różnym zdarzeniom można przypisać ten sam podprogram.

zdarzenia

Komponenty

• Środowisko Delphi zawiera zbiór podstawowych komponentów wykorzystywanych w programach.
• Są to np. przyciski, okienka, napisy, suwaki, pola wyboru, menu, tabelki itp.
• Pogrupowane są w kilku zakładkach, co pozwala je szybko wyszukać.
• Istnieje możliwość dodania nowych komponentów i stworzenia własnych.

komponenty

 

Edytor źródeł – Kod programu

• To okno zawiera kod tworzonego programu.
• Pozwala na ręczną edycję kodu.
• Poszczególne części są wyróżnione innym kolorem lub tłustym drukiem.
• Domyślnie są uwzględnione wcięcia w kodzie.

 

kod_zrodl

kod01 kod02

 Komunikaty

• Komunikaty to opisy, uwagi, ostrzeżenia i błędy wygenerowane przez kompilator Lazarus.
• Jest to podstawowe źródło informacji w razie problemów z uruchomieniem programu.

komunikaty

 

 Tworzony program

• Okienko to przedstawia program który jest tworzony.
• Jest to tryb WYOSIWYG (What You See Is What You Get).
• Pozwala to na prostą i efektywną pracę.
• Zmianę właściwości i dodanie kodu realizujemy klikając na dany komponent.

 

zegar

 

Zadanie 1

Wykonaj aplikację zegar działającego wg obrazków poniżej.

zeg01

 

Alarm zeg02

Podpowiedzi:

zeg03

 

Author: ZSE

Admnistrator serwisu. Nauczyciel przedmiotów informatycznych

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skip to content