tablica dynamiczna

Zadanie 1

program 1;
uses crt
;
type tablica
= array[1..5] of real;
var t: ^tablica;
i
,min :integer;
begin
clrscr
;
new(t);
writeln
(‘Podaj 5 liczb: ‘);
for i:=1 to 5 do
begin
writeln
(‘Podaj liczbe nr: ‘,i);
readln
(t^[i]);
end;
min
:=1 to 5 do
if (t^[i]) > min then min:=(t^[i]);
writeln
(‘Najmniejsza z tych liczb to: ‘, min,‘);
end;
dispose(t);
readln;
end.

 

Author: ZSE

Admnistrator serwisu. Nauczyciel przedmiotów informatycznych

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skip to content