Algorytmy w arkuszu kalkulacyjnym

Zadanie 1

W arkuszu kalkulacyjnym wykonać algorytm sprawdzający czy dana liczba jest liczbą pierwszą tzn. dzielącą się przez 1 i samą siebie.

arkusz-lp

Wyjaśnienia do zadania

=JEŻELI(test_logiczny; wartość_jeżeli_prawda; wartość_jeżeli_fałsz)

 

Formuła dla komórki B7

=JEŻELI(MOD($F$4;A7)=0;A7;” “)

=MOD(liczba;dzielnik) – zwraca resztę z dzielenia

 

 

Formuła dla komórki E6

=JEŻELI($F$4<=0;”liczba nie należy do zadanego przedziału“;JEŻELI($F$4>=6001;”liczba nie należy do zadanego przedziału “;JEŻELI(ILE.LICZB($B$7:$B$6005)=1;”podana liczba n jest liczbą pierwszą”;”podana liczba n nie jest liczbą pierwszą, ponieważ ma więcej niż dwa dzielniki”)))

 

JEŻELI($F$4>=6001;”liczba nie należy do zadanego przedziału “;JEŻELI(ILE.LICZB($B$7:$B$6005)=1;”podana liczba n jest liczbą pierwszą”;”podana liczba n nie jest liczbą pierwszą, ponieważ ma więcej niż dwa dzielniki”)))

 

JEŻELI($F$4>=6001;”liczba nie należy do zadanego przedziału “;JEŻELI(ILE.LICZB($B$7:$B$6005)=1;”podana liczba n jest liczbą pierwszą”;”podana liczba n nie jest liczbą pierwszą, ponieważ ma więcej niż dwa dzielniki”)))

 

JEŻELI(ILE.LICZB($B$7:$B$6005)=1;”podana liczba n jest liczbą pierwszą”;”podana liczba n nie jest liczbą pierwszą, ponieważ ma więcej niż dwa dzielniki”)))

 

JEŻELI(ILE.LICZB($B$7:$B$6005)=1;”podana liczba n jest liczbą pierwszą;“podana liczba n nie jest liczbą pierwszą, ponieważ ma więcej niż dwa dzielniki”)))

3

Author: ZSE

Admnistrator serwisu. Nauczyciel przedmiotów informatycznych

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skip to content