Korespondencja seryjna

Zadanie 1

 1. Utworzyć pismo firmowe np. ofertę
 2. Utworzyć bazę z danymi adresowymi
 3. Za pomocą opcji korespondencji seryjnej pobrać dane z bazy i wstawić do naszego pisma.

Poniżej przedstawiono przykładowy wygląd pól na liście adresowej programu Excel w dokumencie korespondencji seryjnej.

9899e5c7-0ee0-477f-be1d-b39ef2ab1c82

 

Dodawanie wiersza pozdrowienia

Aby dodać standardowe pozdrowienie do wiadomości e-mail lub do listu, użyj narzędzia Wiersz pozdrowienia

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz dodać pozdrowienie w dokumencie.
 2. Wybierz pozycję Wiersz pozdrowienia.Zrzut ekranu przedstawiający na karcie Korespondencja w programie Word, jako wyróżnione poleceniem wiersz pozdrowienia.

  Uwaga : Jeśli polecenie Wiersz pozdrowienia jest wyszarzona, wybierz pozycję Wybierz adresatów i wybierz odpowiedni rodzaj korzystasz z listy adresowej —Kontakty programu Outlook, Arkusz kalkulacyjny programu Excellub plik mdb utworzonego wcześniej w programie Word. Jeśli nie masz jeszcze listy adresowej, kliknij pozycję Wpisz nową listę do utworzenia listy w programie Word.

 3. Wybierz odpowiedni styl nazwy i ustaw inne opcje.Opcje wiersza pozdrowienia

  Porada : Aby upewnić się, że program Word znajdzie nazwy i adresy na liście, wybierz pozycję Dopasowywanie pól. Sprawdzanie, jeśli pola, które chcesz, są wyświetlane na liście. Jeśli pole zawiera wpis Niepasujący, wybierz z listy rozwijanej dla tego pola, a następnie wybierz nazwę kolumny, która jest zgodna z tej kolumny na liście.

 4. Aby upewnić się, że pole jest odpowiednio sformatowane, podświetl całe pole, włącznie ze znacznikami na obu końcach.Pole wiersza pozdrowienia w dokumencie korespondencji seryjnej
 5. Wybierz pozycję Narzędzia główne, a następnie zaznacz czcionkę i jej rozmiar.Grupa Czcionka na karcie Narzędzia główne
 6. Wybierz pozycję Interlinia, aby upewnić się, że ustawienia interlinii zgodne z resztą dokumentu.Pozycja Interlinia na karcie Narzędzia główne

Po Dodaj pola, które chcesz scalić, wpisz informacje, które mają pozostać niezmienione w każdej listu, wiadomości e-mail, kopert lub etykiet, można utworzyć w korespondencji seryjnej.

Dodawanie osobnych pól korespondencji seryjnej

Jeśli chcesz dodać informacje z listy adresowej do dokumentu, możesz dodać pola korespondencji seryjnej z nich w danej chwili.

 • Kliknij miejsce, w którym chcesz dodać pole korespondencji seryjnej w dokumencie.
 • Wybierz pozycję listy w dół obok przycisku Wstaw pole korespondencji seryjnej, a następnie wybierz nazwę pola.Menu Wstawianie pola korespondencji seryjnej z listą dostępnych pól
 • Jeśli nie widzisz nazwę pola na liście, kliknij przycisk Wstaw pole korespondencji seryjnej.Przycisk Wstaw pole korespondencji seryjnej
 • Wybierz pozycję Pola bazy danych, aby wyświetlić listę pól, które znajdują się w źródle danych.
 • Uwaga : Jeśli nie widzisz pola ze źródła danych, sprawdź, czy dokument jest połączony ze źródłem danych poprawne. Wybierz pozycję Edytuj listę adresatów i upewnij się, że pole Źródło danych zgodne źródło, z którym zamierzasz użyć.

 • Wybierz pozycję Wstaw.

Używanie pól zaawansowana Korespondencja seryjna

Jeśli tworzysz listu lub wiadomości e-mail do wszystkich klientów i chcesz wiadomości zawierać różne w zależności od różnych wartości w niektórych pól źródła danych — umożliwia reguły Wypełnij pola. Na przykład faktury zawiera wyrazy “Przeszłości ukończenia” w przypadku daty ukończenia Saldo należne w przeszłości.

Aby skonfigurować regułę i pole zaawansowane, na karcie Korespondencja w grupie Wpisywanie i wstawianie pól wybierz reguły, a następnie wybierz odpowiedni rodzaj pola, które chcesz dodać.

Przycisk Reguły umożliwiający otwieranie menu reguł

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z reguł korespondencji seryjnej zobacz Konfigurowanie reguł korespondencji seryjnej

Instrukcje dotyczące zakończenia do końca korespondencji seryjnej zobacz w programie Word korespondencji seryjnej do obsługi poczty e-mail, korespondencji seryjnej etykiet lub Używanie korespondencji seryjnej do personalizowania listów

więcej

Adresowanie kopert


04


03

 

 

Author: ZSE

Admnistrator serwisu. Nauczyciel przedmiotów informatycznych

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skip to content