Bezpieczeństwo pracy na komputerze i w sieci Internet

Punkty do lekcji:

 1. REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ,
 2. Ochrona danych i zapisywanie plików w chmurze,
 3. Stosowanie programów antywirusowych,
 4. Ochrona własności intelektualnej,
 5. Bezpieczna praca w sieci,
 6. Omówienie programu nauczania,
 7. Wymagania nauczyciela,
 8. Organizacja pracy i planowanie działań,
 9. Pogadanka z uczniami na temat ich oczekiwań i zainteresowań względem przedmiotu.

Podstawowe pojęcia informatyczne:

Informatyka – dyscyplina nauki, zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację.

Technologia informacyjna – zajmuje się tworzeniem, wyszukiwaniem, zapisywaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i zabezpieczaniem informacji.

Technologia informatyczna (IT) – wykorzystuje sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny wraz z oprogramowaniem oraz metody posługiwania się nimi do celów opisanych przy technologii informacyjnej.

 

Zarządzanie informacjami – realizuje działania informacyjne organizacji, na które składają się m. in. następujące obszary problemowe:

 • planowanie i zarządzanie informacją realizowane przez kierownictwo organizacji,
 • organizacja systemu zarządzania,
 • ochrona, odpowiedzialność i kontrola zasobów informacyjnych,
 • aspekty socjologiczne i zachowania użytkowników,
 • projektowanie systemów informacyjnych,
 • bezpieczeństwo przetwarzanych danych,
 • zasoby kadrowe, wiedza i umiejętności pracowników organizacji,
 • kultura organizacyjna organizacji.

Zarządzanie informacjami można w uproszczeniu powiązać z pojęciem technologi informatycznej traktując IT jako narzędzie wspierające proces przetwarzania informacji w oparciu o organizację zarządzania informacją przyjętą w danej organizacji.

 

Author: ZSE

Admnistrator serwisu. Nauczyciel przedmiotów informatycznych

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skip to content