UWAGA

W ZWIĄZKU Z EGZAMINAMI ZAWODOWYMI DZIEŃ 17.06.2015 JEST DNIEM WOLNYM DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY NIE ZDAJĄ EGZAMINU.PONIŻEJ HARMONOGRAM EGZAMINÓW DLA TYCH, KTÓRZY EGZAMIN ZDAJĄ:


ETAP RAKTYCZNY
Dokumentacja 23.06.2016
technik logistyk A.31 ¬- 23.06.2016 godzina 9.00, zbiórka w szkole 8.15
technik technologii odzieży A.48 – 23.06.2016 godzina. 9.00 zbiórka 8.15
technik obsługi turystycznej T.13 – 23.06.2016 godzina. 9.00 zbiórka 8.15
technik logistyk A.30 – 23.06.2016 godzina. 16.00 zbiórka 15.15
Dokumentacja na komputerze
technik ekonomista A.35 – 21.06.2016 godzina. 9.00 zbiórka 8.15

W przypadku egzaminu polegającego na wypełnieniu dokumentacji oraz dokumentacji na komputerze prosimy pamiętać o dokumencie tożsamości, długopisach z czarnym wkładem, zakazie wnoszenia na salę egzaminacyjną telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych oraz stroju galowym. Szczegółowy wykaz przyborów, które zdający może wnieść na salę egzaminacyjną zamieszczony będzie na tablicy ogłoszeń wraz z listami zdających w poszczególnych salach.
Wykonanie technik usług fryzjerskich, fryzjer – 14.06.2016, 15.06.2016, 16.06.2016 godzina 9.00 i 15.00 zbiórka 8.15 i 14.15
technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz – 15.06.2016, 16.06.2016 godzina 8.00, 12.00, 16.00 zbiórka 7.15, 11.15, 15.15
W przypadku egzaminu polegającego na wykonaniu zadania egzaminacyjnego prosimy pamiętać o odzieży ochronnej (fartuch), długopisie z czarnym wkładem, dowodzie osobistym (dokument ze zdjęciem wraz z numerem pesel) oraz książeczce do celów sanitarno – epidemiologicznych.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE
(stary egzamin)

ETAP PISEMNY
20.06.2016 (wszystkie zawody – 120 minut)
technik ekonomista – godzina 12.00 – zbiórka w szkole 11.15
technik organizacji usług gastronomicznych – godzina 12.00 – zbiórka w szkole 11.15
technik logistyk – godzina 12.00 – zbiórka w szkole 11.15
Podczas etapu pisemnego uczniowie nie mogą posiadać kalkulatorów. Na egzaminie obowiązuje strój galowy.
ETAP PRAKTYCZNY
21.06.2016
technik logistyk ¬- 21.06.2016 godzina 9.00, zbiórka w szkole 8.15 (180 minut)
technik hotelarstwa – 21.06.2016 godzina. 9.00 zbiórka 8.15 (240 minut)
technik żywienia i usług gastronomicznych – 21.06.2016 godzina. 9.00 zbiórka 8.15 (180 minut)
technik usług fryzjerskich – 21.06.2016 godzina. 9.00 zbiórka 8.15 (240 minut)
technik ekonomista – 21.06.2016 godzina. 9.00 zbiórka 8.15 (240 minut+20 minut na zapoznanie się ze stanowiskiem)

Prosimy pamiętać o dokumencie tożsamości, długopisach z czarnym wkładem, zakazie wnoszenia na salę egzaminacyjną telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych oraz stroju galowym. Szczegółowy wykaz przyborów, które zdający może wnieść na salę egzaminacyjną zamieszczony będzie na tablicy ogłoszeń wraz z listami zdających w poszczególnych salach.
Absolwentów nie będących uczniami naszej szkoły, prosimy o zabranie ze sobą świadectwa potwierdzającego ukończenie technikum.

 

 

Author: ZSE

Admnistrator serwisu. Nauczyciel przedmiotów informatycznych

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skip to content