Ekonomik świętował swoje 100-lecie!


Artykuł z serwisu: naszemiasto.pl


Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w bazylice NMP Anielskiej, a o godz. 11.00 część oficjalna miała już miejsce w murach szkoły. W trakcie akademii nie zabrakło odwołania do długiej historii i przeszłości placówki, a wszyscy zgromadzeni mogli dowiedzieć się, kto założył w Dąbrowie Górniczej szkołę, będącą pierwszym zalążkiem współczesnego Zespołu Szkół Ekonomicznych. Były też m.in. przedstawienie teatralne, kwiaty i podziękowania dla byłych wychowawców i nauczycieli. Potem przyszedł czas na odsłonięcie tablicy pamiątkowej, która teraz będzie przypominać wszystkim o tym, że ZSE ma już 100 lat, a także zwiedzanie interaktywnej wystawy, przybliżającej dzieje dąbrowskiej placówki. Był też czas na zwiedzanie sal lekcyjnych i pracowni, pamiątkowe zdjęcia. W piątek 10 czerwca na godz. 20.00 zaplanowany został natomiast uroczysty „Bal absolwenta”, który odbędzie się w restauracji Malta.

– Mam wrażenie, że dzisiejsze święto, oprócz nas wszystkich, wzrusza także zacne, szkolne mury. Dzisiejsze spotkanie łączy w sobie zapisane kartki stuletnich wydarzeń z historii Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Karola Adamieckiego – mówił Tomasz Woźniak, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych. – W szkole czas odmierzany jest w specyficzny sposób. To kolejne dzwonki, godziny, semestry i wakacje. Napędzają machinę szkolnego świata. W tę niezwykłą perspektywę wpisują się również wydarzenia niepowszednie. Dzięki którym możliwe jest dokonanie refleksji nad praca własną i pracą szkoły. Do takich wydarzeń należy każdy jubileusz, nie mówiąc już o 100 latach szkoły. Każdy jubileusz to połączenie tradycji z nowoczesnością. To spotkanie doświadczenia z młodością. Dąbrowski Ekonomik zawsze był zgraną społecznością szkolną, stworzoną przez nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Wokół szkoły zawsze gromadziły się osoby twórcze, kreatywne i wrażliwe na potrzeby młodzieży. Dzięki ich entuzjazmowi i zaangażowaniu udało się stworzyć naszą szkołę, jaką widzimy dziś. Przyjazną, rodzinną, a przede wszystkim nowoczesną. Długa jest lista tych, którzy na trwale zapisali się na kartach historii naszej szkoły, którzy ją tworzyli, rozwijali i wspierali. Jestem przekonany, że dzisiejszy dzień będzie też świętem wspomnień absolwentów. Przywoływanie w pamięci kolegów, koleżanek, nauczycieli, ale także świętem wzruszeń. Powrót do szkoły, to także powrót do tego, co ocalało w pamięci, jako najpiękniejsze wspomnienie lat młodości. Wierzę w to, że szkoła to nie mury. To przede wszystkim ludzie. Mam nadzieję, że właśnie dziś powrócą najwspanialsze wspomnienia lat spędzonych w murach tej szkoły. Ze szczególnym wzruszeniem myśleć dziś będziemy o tych pedagogach, absolwentach i pracownikach szkoły, którzy odeszli. Choć nie ma ich wśród nas, pozostawili po sobie niezatarty ślad. Ślad swojego istnienia. O naszej szkole można mówić wiele i bardzo długo. Na przestrzeni lat zmieniała swoją siedzibę, obliczę, strukturę. W istocie jednak pozostała taka sama. Jest nie tylko ważną częścią naszego miasta, ale także częścią naszego życia – dodał.

HISTORIA SZKOŁY

Początki działalności naszej szkoły sięgają czasów zaboru rosyjskiego. W pierwszych latach XX wieku szkoła prowadziła swoją działalność jako Prywatne Gimnazjum Ogólnokształcące, później jako Prywatne Gimnazjum Handlowe. W czasie trwania I wojny światowej zawieszono jej pracę, by ponownie, po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, powróciła na rynek oświaty pod nazwą Średnia Szkoła Handlowa Żeńska Stowarzyszenia Kupców Polskich. W tym czasie siedzibą szkoły był budynek rodziny Tabakowskich. Po kilku latach szkołę przeniesiono do budynku, gdzie mieściło się Seminarium Nauczycielskie. W czasie okupacji hitlerowskiej szkoła po raz drugi zawiesiła swoją działalność. Po zakończeniu II wojny światowej szkoła została ponownie otwarta pod nazwą Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum Handlowe w Dąbrowie Górniczej i mieściła się w prywatnych budynkach pana Urbańczyka.

Od 1 stycznia 1947 roku w ramach przeobrażeń społecznych i gospodarczych szkoła została upaństwowiona i otrzymała nazwę Państwowe Czteroletnie Koedukacyjne Gimnazjum Handlowe w Dąbrowie Górniczej. Dwa lata później szkole zmieniono nazwę na Państwowe Trzyletnie Liceum Administracyjno-Handlowe, przemianowane jeszcze w tym samym roku na Państwowe Technikum Administracyjno-Gospodarcze.

W roku 1952 przekształcono nazwę szkoły na Technikum Finansowe Ministerstwa Finansów. W roku szkolnym 1955/56 nazwę zmieniono na Technikum Rachunkowości Ministerstwa Finansów, w rok później jako Technikum Rachunkowości należało do Ministerstwa Oświaty, a już 1 stycznia 1957 roku szkoła została przekazana Ministerstwu Oświaty i Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego w Katowicach.

Od roku 1957/58 – 1971/72 szkoła funkcjonowała pod nazwą Technikum Ekonomiczne. W ciągu tych lat zostały utworzone następujące typy szkół:
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2
• Technikum Ekonomiczne dla Pracujących
• Liceum Ekonomiczne
• Zasadnicza Szkoła Handlowa

26 stycznia 1965 roku w „Trybunie Robotniczej” ukazała się wzmianka: Technikum Ekonomiczne otrzyma nowoczesny budynek szkolny. W tymże roku rozpoczęto badania geologiczne terenu. W dniu 18 października 1968 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku, w którym szkoła funkcjonuje po dzień dzisiejszy. Obecnie szkoła funkcjonuje pod nazwą Zespół Szkół Ekonomicznych. Dnia 25 kwietnia 1978 roku szkoła otrzymała imię Karola Adamieckiego oraz Sztandar, który został oznaczony złotą odznaką zasłużoną w rozwoju województwa katowickiego.

Od 2002 roku w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych wchodzą:
• Technikum Nr 3
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5
Historię szkoły tworzyli jej kolejni dyrektorzy:
• Emilia Łobudzińska (1916-1919)
• G.Walewski (1919-1939)
• Tadeusz Kotliński (1945-1947)
• Alojzy Augustyn (1947-1948)
• Tadeusz Pach (1948-1950)
• Bogusław Pelz (1950-1971)
• mgr Stanisław Koziorowski (1971-1974)
• mgr Mieczysław Trzebiński (1974-1983)
• mgr Wiesław Duraj (1984-1990)
• mgr Ewa Glik (1990-2009)

Od 2009 roku funkcję dyrektora szkoły pełni mgr Tomasz Woźniak.

57597812046ae_o,size,933x0,q,70,h,f5e80e

 

Author: ZSE

Admnistrator serwisu. Nauczyciel przedmiotów informatycznych

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skip to content