Rekrutacja


REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW
DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
TECHNIKUM NR 3
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5
NA ROK SZKOLNY 2016/17

I. PODSTAWA PRAWNA

Rekrutacja uczniów do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Karola Adamieckiego w Dąbrowie Górniczej odbywa się na podstawie:

1. Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

3. Postanowienie Nr OP-DO.110.2.4.2016 Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych gimnazjów, publicznych szkół ponadgimnazjalnych i publicznych szkół dla dorosłych w województwie śląskim, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania czynności określonych w tym harmonogramie, w tym terminy składania dokumentów.

1. Proces rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ekonomicznych – Technikum nr 3 jak i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 na rok szkolny 2016/2017 będzie dokonywany drogą elektroniczną w formie rekrutacji elektronicznej obowiązującej na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.
2. Postępowanie kwalifikacyjne w procesie rekrutacji do klas pierwszych prowadzi szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
3. O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
4. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje ilość uzyskanych punktów.
5. Przeliczanie ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum przelicza się następująco:

celujący 20 punktów
bardzo dobry 16 punktów
dobry 12 punktów
dostateczny 8 punktów
dopuszczający 2 punkty
Świadectwo z wyróżnieniem  – 5 pkt.

 

Cała treść dokumentu w formacie pdf

1

Author: ZSE

Admnistrator serwisu. Nauczyciel przedmiotów informatycznych

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skip to content