Dokumenty związane z rozwiązaniem umowy o pracę
Paź15

Dokumenty związane z rozwiązaniem umowy o pracę

Zwolnienie z pracy to bardzo delikatny moment zarówno w karierze pracownika, który odchodzi z pracy, jak i w działaniu firmy, którą pracownik opuszcza. Dlatego tak istotne jest dopilnowanie, by dokumenty towarzyszące zakończeniu stosunku pracy sporządzone były w sposób prawidłowy i zgodny z wymaganiami kodeksu pracy.  W aktach osobowych dokumenty związane ze zwolnieniem z pracy gromadzone są w części III Oświadczenie o wypowiedzeniu...

Read More
Zadania wstępne
Paź09

Zadania wstępne

Przypomnienie – struktura programu PROGRAM nazwa_programu; {nagłówek programu} Część deklaracyjna {deklaracja zmiennych} var ……………., ……………., …………….; BEGIN {początek programu głównego} Instrukcja1; {program główny} Instrukcja2; Instrukcja3; ….. ….. ….. END. {koniec programu}   Zadanie 1 Napisz program wykonujący mnożenie dwóch liczb Zadanie 2 Napisz program służący do dzielenia dwóch liczb...

Read More
Korespondencja związana z trwaniem stosunku pracy
Paź08

Korespondencja związana z trwaniem stosunku pracy

Dokumenty pracowników gromadzi kadrowa Zadaniem kadrowej pozostaje najczęściej: sporządzanie umów o pracę oraz oświadczeń o ich rozwiązaniu, wypełnianie świadectw pracy, obliczanie wymiaru urlopu, prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, prowadzenie akt osobowych pracowników, w których powinny znaleźć się wszystkie dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych uzależnionych od ogólnego lub zakładowego stażu pracy,...

Read More
Korespondencja związania z nawiązaniem stosunku pracy
Paź08

Korespondencja związania z nawiązaniem stosunku pracy

    Teczka akt osobowych Dokumenty pracowników muszą być gromadzone i odpowiednio ułożone w teczce akt osobowych. Wymogi dotyczące prowadzenia dokumentów w teczkach akt osobowych zostaną opisane w następnej lekcji...

Read More