Obliczanie miar tendencji centralnej za pomocą arkusza kalkulacyjnego: średnia arytmetyczna, mediana, dominanta
Paź30

Obliczanie miar tendencji centralnej za pomocą arkusza kalkulacyjnego: średnia arytmetyczna, mediana, dominanta

Średnia arytmetyczna <div style=’display:inline’><a...

Read More
Redagowanie pism handlowych
Paź24

Redagowanie pism handlowych

Mianem korespondencji handlowej określa się wszelkiego rodzaju pisma, jakie wymieniane są pomiędzy podmiotami gospodarczymi, z których jeden jest dostawcą, a drugi – odbiorcą. Korespondencja handlowa obejmuje dwie grupy pism: 1-dokumenty typowe dla różnych transakcji kupna-sprzedaży, z których znaczna część sporządzana jest na powszechnie obowiązujących formularzach; 2-dokumenty indywidualne dla poszczególnych transakcji,...

Read More
Rozwiązanie umowy o pracę świadectwo pracy
Paź24

Rozwiązanie umowy o pracę świadectwo pracy

...

Read More
Dokumenty związane z rozwiązaniem umowy o pracę
Paź15

Dokumenty związane z rozwiązaniem umowy o pracę

Zwolnienie z pracy to bardzo delikatny moment zarówno w karierze pracownika, który odchodzi z pracy, jak i w działaniu firmy, którą pracownik opuszcza. Dlatego tak istotne jest dopilnowanie, by dokumenty towarzyszące zakończeniu stosunku pracy sporządzone były w sposób prawidłowy i zgodny z wymaganiami kodeksu pracy.  W aktach osobowych dokumenty związane ze zwolnieniem z pracy gromadzone są w części III Oświadczenie o wypowiedzeniu...

Read More
Zadania wstępne
Paź09

Zadania wstępne

Przypomnienie – struktura programu PROGRAM nazwa_programu; {nagłówek programu} Część deklaracyjna {deklaracja zmiennych} var ……………., ……………., …………….; BEGIN {początek programu głównego} Instrukcja1; {program główny} Instrukcja2; Instrukcja3; ….. ….. ….. END. {koniec programu}   Zadanie 1 Napisz program wykonujący mnożenie dwóch liczb Zadanie 2 Napisz program służący do dzielenia dwóch liczb...

Read More